MİQRA plus

Product 1

Miqra plus saha satış mobil proqram

Miqra plus Android platformasında yazılmış mobil saha satış proqramıdır. ERP proqramlarla tam inteqrasiya oluna bilinən mobile əlavədir. LOGO Tiger, Tiger 3, Mikro v14, v15, Netsis kimi ERP proqramlara tam inteqrasiya edilmişdir. 1) Sifariş 2) Satış 3) Nağd kassa əməliyyatı 4) Bank əməliyyatı 5) Geri qaytarma(İadə) 6) İsti satışda yerdəyişmə(Anbarlar arası transfer) 7) Alış 8) Ziyarət 9) Maliyyə 10) Çatdırma 11) Alınan və verilən xidmətlərin idarə edilməsi 12) Sayım 13) Müştəri anbar qalıqlarının sayımı nəticəsində satılmış malların analizi və s. kimi modulları vardır...

4.0.7

18-11-2020 APK yüklə

Mallar siyahisinda tarix aralığına uyğun olarağ seçilmiş müştəriyə satılmayan malların siyahsını filterləmək

Mallar siyahisinda tarix aralığına uyğun olarağ seçilmiş müştəriyə satılan malların siyahsını filterləmək

Müştəriyə zimmətlənmiş sabit qiymət məhsullarının hesabatı

Her hansisa məhsulun SKU (Stock Keep Unit) faiz aralığına uyğun olarağ sifariş edilən zaman Qutu iç sayına yuvarlanması

Etiket çapı sənədində mallar listində malın firmasinin göstəriləməsi

4.0.6

27-10-2020 APK yüklə

Parametrik olaraq sənəd yazarkən ödəmə tipi seçimi məcburi olur

Təmsilçi üçün təyin edilmiş sifariş minumum məbləğ limitindən aşağı məbləğli sifariş yazarkən proqram istifadəçiyə bildiriş verir və həmin sifarişin qeyd edilməyinə icazə vermir

Təmsilçi və mallara uyğun tarix aralığında təyin edilən maksimum miqdar limitinnən artıq sifariş yazarkən proqram istifadəçiyə bildiriş verir və təyin edilən maksimum miqdar limitindən artıq sifariş yazmağa icazə vermir

İcazələrə bağlı olarağ müştəri məlumatlarının dəyişidirləmsi əlavə edilmişdir.Burada istifadəçi müştəri adını, ünvanını, kordinatlarını, rut günlərini, vöenini əlavə edə və dəyişidirə biləcəkdir

Müştəri qruplarına və müştəri tipinə uyğun olaraq tarix aralığında master list mallar təyin edilə bilər.İstifadəçi hər hansısa müştəriyə sifariş, satış v.s əməliyyat edərkən mallar siyahısında filtir verərək həmin müştəri qrup və tipinə uyğun master list malları görə bilər və həmçinin həmin tarix aralığında master list mallardan hər hansınısa satış edibsə filtirlənmiş mallar siyahısında həmin malı rəng fərqlənməsi ilə görəcəkdir

İstifadəçi hər hansısa müştəriyə sifariş, satış v.s əməliyyat edərkən seçilmiş müştəriyə malların son satış qiyməti və faizini görə biləcəkdir

Müştərilər siyahısında müştəri vədə günün göstərilməsi

4.0.5

13-08-2020 APK yüklə

Hər modul üçün anbar təyin etmək və ya seçim vermək əlavə edildi.

Son iki və ya daha artıq satışdakı miqdardan artıq qaytarma etmək mümkün deyil. (parametrik)

Yerdəyişmə Parametrik olaraq seçimlə və ya məcburi təyin edilə bilər. (tələb/transfer)

Təftiş modulunda məhsulun miqdarında dəyişiklik etmək mümkündür. Artırmaq istisna olmaqla.

Çox və Az satılan malların hesabatı əlavə edildi. Həm miqdara görə həm də məbləğə görə sıralama etmək mümkündür. Qaytarma və hədiyyə miqdarına da baxmaq mümkündür.

Müştərilər pəncərəsində Müştəriləri qrupları üzrə filtr əlavə edildi.

Mallar pəncərəsinə və Anbar qalığı hesabatına Marka filtri əlavə edildi.

Ziyarət göndərmə limiti parametrik olaraq əlavə edildi.

Ziyarət sənədi və şəkil göndərmədən sifariş satış və ya qaytarma sənədlərinin göndərilməməsi parametrik olaraq əlavə edildi.